Správa informací

iTTS – isustain TRACK & TRACE SYSTEM

Integrita materiálových toků je pro nás důležitá, aby splnila naše obchodní cíle. Proto isustain vyvinul systém iTTS, což je systém pro správu informací o trasách, který zachycuje všechny pohyby vašich produktů a materiálů, které jsou přemísťovány.

V rámci iTTS máte zajištěnou dopravu, inhouse a on-site příjem, skladování a provádění jiných operací. iTTS zachycuje produkty, které jsou outsourcovány, a procesy a materiály, které byly vyměněny nebo nahrazeny. Když se výrobek vrátí na trh, iTTS může poskytnout našim zákazníkům zprávy o provedených procesních pohybech. Pokud je výrobek recyklován, bude mít iTTS k dispozici požadované číslo certifikátu o zničení, které poskytne důkaz o správném nakládání s daným výrobkem.