Recyklace

STAROST O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Společnost isustain se zavazuje k přispívání oběhové ekonomice pro poprodejní služby prostřednictvím programu isustain Recovery solutions. Nastanou chvíle, kdy výrobek již nebude moct být obnoven z ekonomických nebo zdraví škodlivých důvodů, v těchto případech isustain zajistí správnou likvidaci vašich výrobků a materiálů v souladu s předpisy EU. Bohužel nezákonný obchod s elektronickými výrobky je stále velmi vážným problémem. isustain prostřednictvím iTTS zachytí procesní pohyby výrobků včetně recyklace. Proces recyklace nabídne našim zákazníkům na požádání Osvědčení o zničení a Osvědčení o recyklaci. Jsme si jisti, že tento proces dodá důvěru, našim zákazníkům, že recyklované materiály budou znovu vstupovat do řetězce recyklovaných materiálů pro další výrobu.