Obnovení zařízení

Pokud je váš produkt nadbytečný nebo vyžaduje služby obnovy, nabízí společnost isustain kompletní řešení pro renovaci, opravu nebo recyklaci produktů.

Prostřednictvím třídicích procesů bude váš produkt obnoven interně nebo pomocí partnerské sítě isustain.

Pokud se jedná o produkt Beyond Economical Repair (BER), isustain zajišťuje recyklaci výrobku v souladu s předpisy EU.

Všechny pohyby výrobků zaštiťuje systém isustain Track & Trace.